Obec Dlouhá Stráň

Pozvánka na veřejné zasedání ZODatum konání:
24.3.2023

POZVÁNKA

 

Na základě usnesení § 92 zákona č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů, svolávám řádné a veřejné zasedání zastupitelstva obce v Dlouhé Stráni, a to na den

 

Pátek - 24.3.2023 v 17.00 hod. v prostorách budovy bývalé školy Dlouhá Stráň

  

Program:

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  3. Rozpočtová opatření
  4. Čerpání rozpočtu za 1.- 2.2023
  5. Informace k závěrečném účtu 2022
  6. Plán investičních akcí na 2023-2026
  7. Různé
  8. Diskuse

  

Srdečně se těším na Vaši hojnou účast.

 

Miroslav Prchlík

starosta obce