Obec Dlouhá Stráň

Aktuality


Příspěvek na zřízení ČOV  je na dobu neurčitou zrušen 

 Informace k poskytnutí příspěvku na ČOV

Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň na základě změn platných od 1.1.2018 rozhodlo za jakých podmínek poskytne finanční příspěvek ve výši 20.000,-- Kč na zřízení ČOV pro domácnost. Kritériem tohoto poskytnutého příspěvku bude:

1) žadatelem musí být osoba s trvalým pobytem v obci D.S

2) objekt musí být veden jako RD

3) žadatel musí předložit vyplněnou žádost o příspěvek s doloženými přílohami

4) vlastník nemovitosti je povinen pověřeným zastupitelům obce D.S. umožnit přístup ke kontrole provozu   ČOV

5) na základě zprovoznění ČOV bude s žadatelem sepsaná smlouva o poskytnutí příspěvku

6) na poskytnutí příspěvku na zřízení ČOV není právní nárok