Obec Dlouhá Stráň

Aktuality


 

Příspěvek na zřízení ČOV  je na dobu neurčitou zrušen 

 Informace k poskytnutí příspěvku na ČOV

Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň na základě změn platných od 1.1.2018 rozhodlo za jakých podmínek poskytne finanční příspěvek ve výši 20.000,-- Kč na zřízení ČOV pro domácnost. Kritériem tohoto poskytnutého příspěvku bude:

1) žadatelem musí být osoba s trvalým pobytem v obci D.S

2) objekt musí být veden jako RD

3) žadatel musí předložit vyplněnou žádost o příspěvek s doloženými přílohami

4) vlastník nemovitosti je povinen pověřeným zastupitelům obce D.S. umožnit přístup ke

     kontrole provozu   ČOV

5) na základě zprovoznění ČOV bude s žadatelem sepsaná smlouva o poskytnutí příspěvku

6) na poskytnutí příspěvku na zřízení ČOV není právní nárok

 


Úřední hodiny

Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa:   13:00 - 17:00

Pracovní doba :

Pondělí a Středa                              7.30 - 11.00, 11.30 - 17.00 

Úterý a Čtvrtek                                              7.30 - 11.00                         

Poděkování

Děkujeme společnosti Macco Organiques, s.r.o. a hlavně zaměstnancům , kteří se podíleli na výrobě dezinfekčních prostředků , které naší obci byly umožněny zakoupit za hodnotu surovin .

 

 poděkování tříkrálová sbírka.docx

Kontakt

Obec Dlouhá Stráň
Dlouhá Stráň 47
792 01 Bruntál
Telefon: +420 554 714 837
E-mail: obec@dlouhastran.cz

Odkaz otevřená encyklopedie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dlouh%C3%A1_Str%C3%A1%C5%88

Mapa obce

http://goo.gl/maps/Ergdw

Návštěvnost stránek

132748