Obec Dlouhá Stráň

Aktuality


 

 

Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Datum konání: 24. 3. 2023

POZVÁNKA

 

Na základě usnesení § 92 zákona č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů, svolávám řádné a veřejné zasedání zastupitelstva obce v Dlouhé Stráni, a to na den

 

Pátek - 24.3.2023 v 17.00 hod. v prostorách budovy bývalé školy Dlouhá Stráň

  

Program:

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  3. Rozpočtová opatření
  4. Čerpání rozpočtu za 1.- 2.2023
  5. Informace k závěrečném účtu 2022
  6. Plán investičních akcí na 2023-2026
  7. Různé
  8. Diskuse

  

Srdečně se těším na Vaši hojnou účast.

 

Miroslav Prchlík

starosta obce

 


Publikováno 15. 3. 2023 14:10

Svoz odpadů v roce 2023


Publikováno 4. 1. 2023 16:28

POPLATKY 2023

  :) V roce 2023 zůstávají poplatky stejné jako v roce 2022 :)

 Poplatky na rok 2023

·         Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2023 je na 1 osobu s TP v obci stanoven ve výši 750,- Kč dle OZV 02/2021 a děti do 6 let včetně mají 50 % osvobození, tj. poplatek je stanoven na 375,- Kč (vývoz 1x14 dní)

 

·         Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2023 je na 1 rekreační objekt stanoven ve výši 750,- Kč dle OZV 02/2021 (vývoz 1xměsíčně – celoročně)

 

·         Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2022 ve výši skutečných nákladů je 900,- Kč, tato částka platí pro poskytovatele ubytovacích služeb

 

 

·         Poplatek z pobytu na rok 2023 na 1os/den je stanoven ve výši 10,- Kč dle OZV 01/2020

 

·         Poplatek za jednoho psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 130,- Kč

 

·         Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 80,- Kč za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč 

 

Bezhotovostní platby poplatků je možno uhradit na č. účtu obce 12323771/0100, VS - č.p. a do poznámky možno uvést jméno platícího + druh poplatku (pes, popelnice apod.)


Publikováno 4. 1. 2023 16:12

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny:           Pondělí      13.00 - 16.30 hod

                                     Středa       13.00 - 16.30 hod

Pracovní doba účetní obce:

                                     Pondělí   8.00 - 11.30 12.00 - 16.30 hod.

Středa     8.00 - 11.30 12.00 - 16.30 hod.

Pátek      8.00 - 12.00 hod


Publikováno 4. 1. 2023 15:43